Den svenska finansmarknaden

Hela publikationen i pdf.


Riksbanken publicerar i dag "Den svenska finansmarknaden". Publikationen, som ges ut årligen, beskriver översiktligt den svenska finanssektorns struktur och funktionssätt. Avsikten är att ge en överskådlig beskrivning av de viktigaste marknaderna och aktörerna med bas i Sverige.

Innehållet bygger på Riksbankens finansmarknadsstatistik som huvudsakligen insamlas för att följa penningpolitikens effekter på finansmarkanden och stabiliteten i det finansiella systemet.

Publikationen kan laddas ned från hemsidan under rubriken Publikationer/Den svenska finansmarknaden eller beställas från Riksbanken, e-post: [email protected], fax 08-787 05 26 eller tel. 08-787 01 00.

Ytterligare frågor besvaras av avdelningen för finansiell stabilitet:
Johan Molin, tel. 08-787 0714, e-post: [email protected]
Siv-Britt Isaksson, tel. 08-787 0189, e-post: [email protected]
Malin Hübner, tel. 08-787 0764, e-post: [email protected]
Anders Bjällskog, tel. 08-787 0443, e-post: [email protected]

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?