Bankerna lämnade utlåningsräntan oförändrad och höjde inlåningsräntan med 0,1 procentenheter 4:e kvartalet 2000

Riksbankens kvartalsvisa undersökning av bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga räntor per den 31 december 2000 visar, att bankerna höll utlåningsräntan oförändrad 5,8 procent och höjde inlåningsräntan med 0,1 procentenheter till 2,2 procent fjärde kvartalet 2000. Skillnaden mellan ut- och inlåningsräntan sjönk 0,1 procentenheter till 3,7 procentenheter (avrundat), jämfört med tredje kvartalet. Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter till 4,0 procent medan räntan på 6-månaders statsskuldväxlar steg med 0,1 procentenheter fjärde kvartalet 2000.


Bostadsinstitutens ränta på nyutlåning till rörlig ränta var oförändrad 4,9 procent fjärde kvartalet 2000. Räntan på bostadsinstitutens totala utestående lånevolym, 5,9 procent, var oförändrad jämfört med tredje kvartalet 2000.


Uppgifterna finns på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se under rubrikerna Statistik samt Publikationer.


Ytterligare information lämnas av Avdelningen för finansiell stabilitet:
Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38 eller e-post: [email protected] och
Kristina Löfstrand, tel. 08-787 05 62 eller e-post: [email protected].

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?