Den 4 oktober erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober 2008 att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari 2009 meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta.

 

Den 65:e krediten mot säkerhet inom programmet tillhandahålls genom en auktion av ett 28-dagars lån om 50 miljarder kronor den 4 oktober 2010. Lånets löptid är 28 dagar och förfaller därmed den 3 november 2010. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,50 procentenheter.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?