Pressmeddelanden 2007

Datum Rubrik
Reporäntan lämnas oförändrad på 4 procent
Ändrade säkerhetskrav för krediter i RIX
ECB:s månadsrapport december 2007
Internationella åtgärder för att möta behov av likviditet
Den finansiella stabiliteten är god, men riskerna har ökat
UND1X byter namn till KPIX
Penning- och valutapolitik nr 3 2007
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 4 procent
Riksbanken omfördelar guld- och valutareserven
Svensson: Vad har nationalekonomer lärt sig om penningpolitik under de senaste 50 åren?
ECB:s månadsrapport september 2007
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 3,75 procent
Reporäntebana efter varje penningpolitiskt sammanträde
Nyberg: Global turbulens och svensk räntemarknad
Svensson: Penningpolitik och räntebana
Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden 2007
Wickman-Parak: Riksbanken och penningpolitiken
Penning- och valutapolitik nr 2 2007
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
ECB:s månadsrapport juni 2007
Riksbankens historiska samling överlåts till Kungliga Myntkabinettet
Rosenberg: Riksbanken och penningpolitiken
Nyberg: Utmaningar inom penningpolitiken
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
Riksbanken ger ut minnesmynt till minne av Carl von Linnés födelse
Rosenberg: Förändringar i den penningpolitiska kommunikationen
Sophie Degenne ny chef för avdelningen för marknadsoperationer
Britta von Schoultz ny presschef
Reporäntan lämnas oförändrad på 3,25 procent
Nya vice riksbankschefer - Lars E.O. Svensson och Barbro Wickman-Parak
Öberg: Den aktuella penningpolitiken
Penning- och valutapolitik nr 1 2007
Reporäntan lämnas oförändrad på 3,25 procent
Förste vice riksbankschef Eva Srejber lämnar Riksbanken
ECB:s månadsrapport mars 2007
Ingves: Räntebanan och penningpolitiken
Srejber: Integrationen av finansiella tjänster en god bit på väg i Europa
Inflationsmålet ligger fast, men metoderna kan utvecklas
Fullmäktige föreslår ändringar i riksbankslagen
Ny chef på IT-avdelningen
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition
Riksbankens årsredovisning 2006
Rosenberg: Den aktuella penningpolitiken
Utgivning av minnesmynt 2008
Mattias Persson ny chef för avdelningen för finansiell stabilitet
Persson: Penningpolitiken – erfarenheter och tankar om framtiden