Riksbankens kvartalsvisa ränteundersökning

Bankerna sänkte i genomsnitt både ut- och inlåningsräntan med 0,2 procentenheter under första kvartalet 1997. Per den sista mars 1997 var bankernas utlåningsränta 7,2 procent och inlåningsräntan 2,3 procent. Under samma period steg räntan på sexmånaders statsskuldväxlar med 0,4 procentenheter. Det visar Riksbankens undersökning av bankernas genomsnittliga in- och utlåningsräntor per 31 mars 1997.

Bostadsinstituten sänkte räntan på sina lån i genomsnitt med 0,6 procent-enheter under första kvartalet, till 8,9 procent. Sedan 31 mars 1996, då undersökningen av bostadsinstitutens räntor genomfördes för första gången, har räntan på bostadsinstitutens lån sänkts med 1,7 procentenheter.

Den sammanvägda räntan på samtliga lån i både bank och bostadsinstitut var 8,4 procent per den sista mars 1997. Det innebär att allmänhetens genomsnittliga räntekostnad minskat med 0,4 procentenheter första kvartalet i år. Kreditvolymen som omfattas av undersökningen utgör ca 85 procent av kreditinstitutens totala utestående lån till allmänheten i svenska kronor.

Undersökningen kan hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11, eller beställas från informationscentralen; fax: 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00.

Ytterligare information lämnas av finansmarknadsavdelningen:
Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?