Reservrutin kring Riksbankens PMI-meddelanden

Riksbanken använder sig av PMI (Penningmarknadsinformation) för att meddela aktörerna på de finansiella marknaderna om penningpolitiska beslut samt vissa övriga meddelanden. En reservrutin har nu upprättats för en situation då Riksbanken inte kan använda sig av PMI vid t.ex. tekniska problem.


Reservrutinen innebär att Riksbanken använder Reuters istället för PMI för sina penningpolitiska och övriga meddelanden.


Vid frågor kontakta penning- och valutapolitiska avdelningen:
Tomas Thyblad eller Annika Svensson tel 08-696 69 80.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?