Utvecklingen av produktion och sysselsättning kan påverka penningpolitiken

Datum

Penning- och valutapolitik nr 4 1999:

Det råder ingen total enighet om hur inflationsmålspolitik bäst bör beskrivas och bedrivas, varken bland akademiska forskare eller centralbanksekonomer. Det finns t ex utrymme för olika åsikter om hur inflationsmålet exakt ska definieras och vid vilken tidshorisont man bör sträva efter att nå målet. Inflationsmålspolitik innebär således i praktiken att centralbanker kan ta viss hänsyn till utvecklingen av faktorer som utvecklingen av produktion och sysselsättning.


Det skriver Mikael Apel, Marianne Nessén, Ulf Söderström och Anders Vredin i artikeln "Olika sätt att bedriva inflationsmålspoltik – teori och praktik", som publiceras i det senaste numret av kvartalstidskriften Penning- och valutapolitik.


Är banksektorn generellt en bransch som är inne i ett stagnationsskede? Den frågan ställer sig Per Lilja i artikeln "Strukturella förändringar i banksektorn – drivkrafter och konsekvenser". Frågan ställs mot bakgrund av att traditionell bank-verksamhet utmanas av nya aktörer på marknaden, av att kapitalmarknaden får en allt viktigare roll i omvandlingen av sparande till krediter och av den nya IT-teknologin. För svenska banker tillkommer en speciell omständighet, nämligen att de i ett internationellt perspektiv är ganska små.


Svaret på frågan borde vara nej om man ser till efterfrågan på finansiella tjänster i vid mening. En växande efterfrågan bidrar till att tillhandahålla en växande marknad för de tjänster som banker erbjuder. Däremot kan dessa tjänster i större utsträckning komma att distribueras, produceras och finansieras av ett större antal konkurrerande aktörer än tidigare.


Risken kvarstår för att den internationella konjunkturen ska dämpas påtagligt till följd av en kraftig korrigering av de högt uppdrivna börskurserna och de obalanser i sparandet som kännetecknat den amerikanska ekonomin under senare år. Detta skulle få effekter på prisutvecklingen i Sverige, skriver riksbankschef Urban Bäckström i "Den aktuella penningpolitiken". (Tidigare publicerad 6 oktober 1999)


P&V kan hämtas på Riksbanken, Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7 eller beställas via e-post ([email protected]), fax 08-787 05 26 och tel. 08-787 01 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?