Program för långa lån i kronor till rörlig ränta

Datum

Riksbanken meddelade den 13 februari att krediter i svenska kronor på längre löptider fortsättningsvis kommer att erbjudas mot rörlig ränta. Lån mot vanliga säkerheter ges med en löptid på 3 och 6 månader. Lån mot säkerheter i företagscertifikat ges med löptider på 3, 6 och 12 månader.

 

Lånen kommer att erbjudas via ett anbudsförfarande med löptider om cirka 3, 6 och 12 månader. Vilka löptider som är aktuella vid respektive auktion framgår av planeringen nedan. Datum och exakta villkor för varje auktion kommer att offentliggöras minst två dagar innan varje auktion (minst fyra dagar för lån mot säkerheter i företagscertifikat). De annonserade beloppen kommer att fastställas med hänsyn till rådande marknadsförhållanden och utfall av tidigare auktioner.

 

Minimiräntan i auktionerna mot vanliga säkerheter sätts till den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter oavsett löptid. De krediter i svenska kronor som erbjuds mot företagscertifikat som säkerhet har en minimiränta som motsvarar den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid, med ett påslag på 0,20 procentenheter oavsett löptid.

 

Datum för planerade auktioner för SEK-krediter mot vanliga säkerheter

Auktionsdag

Likviddag

Förfallodag

Ersätter tidigare lån

23 feb 2009 25 feb 2009 20 maj 2009 Ja
23 feb 2009 25 feb 2009 12 augusti 2009 Nej
9 mars 2009 11 mars 2009 3 juni 2009 Ja
20 mars 2009 24 mars 2009 17 juni 2009 Ja
20 mars 2009 24 mars 2009 9 sep 2009 Nej
6 april 2009 8 april 2009 1 juli 2009 Ja
20 april 2009 22 april 2009 15 juli 2009 Nej
20 april 2009 22 april 2009 7 oktober 2009 Nej
4 maj 2009 6 maj 2009 29 juli 2009 Nej
18 maj 2009 20 maj 2009 12 augusti 2009 Nej
18 maj 2009 20 maj 2009 4 november 2009 Nej
1 juni 2009 3 juni 2009 26 augusti 2009 Ja
15 juni 2009 17 juni 2009 9 september 2009 Ja
15 juni 2009 17 juni 2009 2 december 2009 Nej

Anmärkning: Riksbanken kan komma att ändra datumen för auktionerna om omständigheterna gör det lämpligt. Eventuella ändringar kommer att meddelas i god tid.

 

Datum för planerade auktioner för SEK-krediter mot företagscertifikat som säkerhet

Auktionsdag

Likviddag

Förfallodag

20 februari 2009 26 februari 2009 19 maj 2009
20 februari 2009 26 februari 2009 11 augusti 2009
4 mars 2009 10 mars 2009 2 juni 2009
4 mars 2009 10 mars 2009 9 februari 2010
18 mars 2009 24 mars 2009 16 juni 2009
18 mars 2009 24 mars 2009 8 september 2009
1 april 2009 7 april 2009 30 juni 2009
1 april 2009 7 april 2009 9 mars 2010
15 april 2009 21 april 2009 14 juli 2009
15 april 2009 21 april 2009 6 oktober 2009
27 april 2009 5 maj 2009 28 juli 2009
27 april 2009 5 maj 2009 6 april 2010
13 maj 2009 19 maj 2009 11 augusti 2009
13 maj 2009 19 maj 2009 3 november 2009

Anmärkning: Riksbanken kan komma att ändra datumen för auktionerna om omständigheterna gör det lämpligt. Eventuella ändringar kommer att meddelas i god tid.

Kontaktinformation

Presstjänsten tel 08-787 02 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?