Kommentar med anledning av Italiens inträde i ERM

Datum

Med anledning av att Italien, liksom tidigare i höst Finland, inträtt i ERM, gör riksbankschef Urban Bäckström följande uttalande:

"Italiens och Finlands beslut påverkar inte Sveriges ställningstagande i denna fråga.
Under senare år har obalanserna i svensk ekonomi reducerats och statens finanser förbättras snabbt. Trovärdigheten för Sverige som ett land med låg inflation är på väg att etableras. Sverige har därför goda möjligheter att uppfylla villkoren för medlemskap i EMU.

Medlemskap i ERM förutsätter en tid av stabilitet i svensk ekonomi. Vidare måste det finnas ett brett stöd i samhället för en knytning av kronan till ERM. Ett ERM-medlemskap är inte aktuellt nu", avslutar Urban Bäckström.

Michael Wallin, Informationschef
Tel. 070 - 520 97 19

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?