Riksbanken erbjuder lån i dollar den 18 februari

Datum

Riksbanken erbjuder ytterligare lån i US-dollar. Krediten kommer att tillhandahållas genom en auktion onsdagen den 18 februari om 10 miljarder US-dollar som riktas till Riksbanken primära penningpolitiska motparter. Lånen, som ges mot säkerhet, har en löptid på 84 dagar med likviddag den 20 februari vilket innebär att lånet förfaller den 15 maj 2009. Liksom vid tidigare auktioner för US-dollar sätts en minimiränta som är relaterad till förväntad styrränta i USA.

 

För fullständiga villkor se nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?