Minnesmynt med anledning av att kung Carl Gustaf XVI fyller 50 år

Datum

Den 30 april 1996 fyller H.M. Konungen 50 år. För att högtidlighålla detta utger Riksbanken två minnesmynt.

Minnesmynten finns i valörerna 1 000 kronor i guld och 200 kronor i silver. Upplagorna är maximerade till 15 000 för guldmyntet och 50 000 för silver-myntet.

Mynten bär kung Carl XVI Gustafs porträtt på den ena sidan och stora riksvapnet med vapenhållande, krönta lejon men utan vapenmantel på den andra.

Myntens profilporträtt är nytt. Det har modellerats och signerats av Ernst Nordin. Det stora riksvapnet har modellerats av Marita Norin och har använts på tidigare minnesmynt 1983 och 1993.

Mynten börjar säljas av banker och riksbankskontor den 19 april 1996.

Bilagor: En broschyr om minnesmyntet
Ett fotomontage i färg

Ytterligare information lämnas av Sven-Erik Nilsson, AB Tumba Bruk – Myntverket, tel. 016-12 03 00.


SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?