Pressmeddelanden 2006

Datum Rubrik
Värdet av direktinvesteringarna ökade 2005
Riksbanken och centralbankerna i Estland, Lettland och Litauen sluter överenskommelse
Öberg: Riksbanken och avtalsrörelsen
Penning- och valutapolitik nummer 3, 2006
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
ECB:s månadsrapport december 2006
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
Rosenberg: Det aktuella ekonomiska läget
Utvärdering av penningpolitiken
Svenskt värdepappersinnehav 2005
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
Johan Gernandt utsedd till ny ordförande i riksbanksfullmäktige
Utgivning av minnesmynt 2007
Kai Barvèll ny chef för stabsavdelningen
Persson: Pensioner, globaliseringen och det aktuella ekonomiska läget
Stefan Ingves tal inställt
Riksbanken omfördelar guld- och valutareserven
Ingves: Sunda statsfinanser och låg inflation – vägen till framgång!
Persson: Det aktuella ekonomiska läget
Riksbanksfullmäktiges kommentar till Kristina Perssons beslut
Vice riksbankschef Kristina Persson ställer inte upp för omval till direktionen
ECB:s månadsrapport september 2006
Järnvägen 150 år – nytt minnesmynt
Riksbanksfullmäktiges ordförande Jan Bergqvist har avlidit
Riksbank hosts international research conference on the governance of central banks
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
Penning- och valutapolitik nr 2 2006
Bok om Riksbankens historia
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden 2006
ECB:s månadsrapport juni 2006
Rosenberg: Riksbankens prognoser och den aktuella penningpolitiken
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
Öberg: Den svenska ekonomin och penningpolitiken
Nyberg: Riksbankens penningpolitiska strategi
Riksbanken publicerar sammanfattande beskrivning av den penningpolitiska strategin
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Förlängd inlämningstid för gamla sedlar
Penning- och valutapolitik nr 1 2006
Riksbanken ändrar valutafördelningen
Rosenberg: Några frågor om penningpolitiken
Riksbanken samlar aktörer inom kontanthanterings-området och bildar kontanthanteringsråd
Beslut om tre inflationsrapporter per år
ECB:s månadsrapport mars 2006
Riksrevisionens granskning av Riksbankens årsredovisning 2005
Riksbanken introducerar nya, säkrare 50- och 1000-kronorssedlar
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
Pernilla Meyersson ny informationschef
Rosenberg: Målet för penningpolitiken
Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition
Riksbankens årsredovisning 2005
Beslut om arbetsfördelning inom direktionen
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
Rapport om den internationella bostadsfinansieringsmarknaden
Rosenberg: Penningpolitiken och det ekonomiska läget
Riksbanken växlar EU-betalning