Slutligt avtal med Securitas

Datum

Ett slutgiltigt avtal har tecknats med Securitas om att överlåta merparten av den kommersiella delen av Riksbankens kontanthantering, Pengar i Sverige AB, till Securitas Värde AB. Den avsiktsförklaring som tecknades i december 2003 fullföljs därmed. Affären kommer att anmälas till Konkurrensverket för prövning.


Avtalet innebär att Securitas Värde AB övertar huvuddelen av tillgångarna i Pengar i Sverige AB och att merparten av de anställda erbjuds anställning i Securitas Värde AB. Som en del i överenskommelsen åtar sig Securitas Värde AB att fullfölja löpande kundkontrakt. De delar av Pengar i Sverige som inte övertas av Securitas Värde AB kommer att avvecklas.


Tillträde planeras ske sommaren 2004. Köpeskillingen ska enligt avtalet baseras på bokförda värden på de överlåtna tillgångarna. Den exakta köpeskillingen kan preciseras först när tillträdesdagen är fastställd.


Pengar i Sverige AB har cirka 350 anställda och hade år 2003 en årsomsättning på cirka 250 miljoner kronor. Bolaget är dotterbolag till Riksbankens bolag Svensk Kontantförsörjning AB.

Kontaktinformation

Björn Hasselgren, avdelningschef direktionsavdelningen, tel. 08-787 04 72

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?