Sju äldre sedlar blir ogiltiga vid årsskiftet

Den 1 januari 1999 upphör sju svenska sedlar att gälla som lagliga betalningsmedel. Sedlarna tillhör med ett undantag en äldre sedelserie:

  • Den gula 5-kronorssedeln med porträtt av Gustav Vasa
  • Den blå 10-kronorssedeln med porträtt av Gustav VI Adolf
  • En blå 10-kronorssedel som trycktes 1968 med anledning av Riksbankens 300-årsjubileum.
  • Den gula 50-kronorssedeln med porträtt av Gustav III
  • Den ljusblå 100-kronorssedeln med porträtt av Gustav II Adolf
  • Den blå 500-kronorssedeln från sedelserien som började tryckas på 1980-talet. Sedeln ersattes 1989 av en likadan men med rött tryck
  • Den rosa 1000-kronorssedeln med porträtt av Karl XIV Johan

Att Riksbanken nu drar in sedlarna har flera orsaker.

- Sedlarna är gamla och alla känner inte längre igen dem. Det är viktigt att alla kan skilja en äkta sedel från en falsk, något som underlättas om vi plockar bort äldre sedlar ur cirkulation, säger Per-Olof Arevik, utredare på Riksbankens betalningsmedelsavdelning.

52 miljoner sedlar till ett värde av 2,3 miljarder kronor

Det rör sig om ett stort antal sedlar som blir ogiltiga den 1 januari. Totalt finns det cirka 52 miljoner sedlar ute i cirkulation till ett sammanlagt värde av 2,3 miljarder kronor.Tiorna är flest till antalet – 27 miljoner – medan 1 000-kronorssedlarna står för det största värdet – 1,4 miljarder kronor.

- Vi tror att många sedlar finns i ”madrasser” och bankfack, framför allt hos äldre personer, säger Per-Olof Arevik. En del sedlar har givetvis förstörts under årens lopp.

Växla in sedlarna på post- eller bankkontor

Den som har utgående sedlar kan växla in dem på post- eller bankkontor före årsskiftet.Äldre sedlar som redan är ogiltiga kan endast växlas in hos Riksbanken i Stockholm. Sedlarna skickas då som ESS-brev till Sveriges riksbank, Obligations- och kassaenheten, 103 37 Stockholm, tillsammans namn, adress, kontonummer och en redogörelse om varför sedlarna inte har växlats in tidigare. För varje ärende tar Riksbanken ut en expeditionsavgift.

 

Informationskampanj under hösten

I oktober inleder Riksbanken en kampanj för att informera allmänheten om sedelindragningen. Informationsmaterial kommer huvudsakligen att finnas på post- och bankkontor samt på Riksbankens hemsida, www.riksbank.se.
Temat är ”Bäst före 01 JAN 99”.


Högupplösta bilder på sedlarna går att ladda ner från Riksbankens hemsida.


Ytterligare information lämnas av betalningsmedelsavdelningen:
Per-Olof Arevik, tel. 08-787 04 84
Mats Nilsson, tel. 08-787 04 85

Kontaktpersoner vid de lokala Riksbankskontoren
LINKÖPING: Knut Lawesson, tel. 013-12 14 20, mobil 010-286 80 62
MÖLNDAL: Jörgen Alexandersson, tel. 031-706 18 52, mobil 070-557 36 52
JÖNKÖPING: Kerry Mattson, tel. 036-30 42 33, mobil 070-564 01 82
MALMÖ: Kerstin Rylander, tel. 040-10 90 28, mobil 070-579 96 02
VÄXJÖ: Lars Lindh, , tel. 0470-124 26
LULEÅ: Ann-Charlotte Reventberg, tel. 0920-24 45 10,
mobil 070-584 94 67
HÄRNÖSAND: Rolf Hägglund, tel. 0611-827 30,
mobil 070-579 96 24
ÖREBRO: Rolf Arvidsson, tel. 019-611 00 22
KARLSTAD: Göran Östmark, tel. 054-21 20 10,
mobil 070-579 96 61
FALUN: Tage Hellbom, tel. 023-76 58 01, mobil 070-579 96 12

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?