Pressmeddelanden 1999

Datum Rubrik
Utvecklingen av produktion och sysselsättning kan påverka penningpolitiken
Riksbankens finjusterande deposittransaktioner gentemot PDs på penningmarknaden
Lars Nyberg omvald som direktionsledamot på sex år
Inflationsrapporten: Konjunkturuppgång och något stigande pristryck
ECB:s månadsrapport för december
Direktinvesteringar: Fusioner mellan svenska och finska företag fick stor genomslagskraft
Lars Heikensten: Ny information ger ytterligare stöd åt räntehöjningen
Den penningpolitiska repan över jul- och nyårshelgerna förlängs till 3 veckor
Bankerna sänkte utlåningsräntan med 0,1 procentenheter och lämnade inlåningsräntan oförändrad
Räntehöjningen viktig för att värna uthållig tillväxt
Riksbanken fortsätter att växla valuta för Riksgäldskontorets räkning
Direktionens sammanträden första halvåret 2000
Reporäntan höjs 0,35 procentenheter till 3,25 procent
ECB:s månadsrapport för november
Detaljerad banklagstiftning ej meningsfull
Stabiliteten i det finansiella systemet är god, även om vissa tendenser till riskuppbyggnad finns
Stödet för inflationsmålet ökar för tredje året i rad
Finansiell stabilitet nr 2 1999
Fjärde lägesrapporten om euron i den svenska finansiella sektorn
OH-bilderna från presskonferensen
Riksbankens föreberedelsearbete inför millennieskiftet
Ny beslutsordning för fastställande av styrräntorna
Reporäntan hålls oförändrad på 2,90 procent
Dina pengar försvinner inte vid millennieskiftet
Referensräntan diskontot höjs till 1,5%
Redogörelse till riksdagen om penningpolitiken - inflationsrapporten
Kommentar av riksbanksfullmäktige
Kommentar av Lars Nyberg
Massbetalningar i några utvalda länder: en jämförande analys
Kommentar med anledning av augusti månads penningpolitiska protokoll
Reporäntan oförändrad på 2,90 procent
ECB:s månadsrapport för september
IMF publicerar rapport om Sverige
Bankerna sänkte utlåningsräntan med 0,2 procentenheter och inlåningsräntan med 0,3 procentenheter
Reporäntan oförändrad på 2,90 procent
ECB:s månadsrapport för augusti
Reporäntan hålls oförändrad på 2,90 procent
ECB:s månadsrapport för juli
Reservrutin kring Riksbankens PMI-meddelanden
Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden
Reporäntan oförändrad på 2,90 procent
Diskontot fastställt till 1,0 procent
Riksbanken publicerar idag Statistisk Årsbok 1998
Riksbanken lanserar ny webbplats
Några tankar bakom den nya webbplatsen
Reporäntan oförändrad på 2,90 procent
ECB:s månadsrapport för juni
Riksbanken tecknar primary dealer-avtal med Den Danske Bank A/S
Lägesrapport avseende År 2000-tester av RIX-systemet
Kommentar med anledning av april månads penningpolitiska protokoll
Reporäntan hålls oförändrad på 2,90 procent
Bankerna sänkte utlåningsräntan med 0,4 procentenheter och inlåningsräntan med 0,3 procentenheter
Riksbankens inflationsrapport nr 2 1999
Sverige publicerar IMF-uttalande om den svenska ekonomin
Reporäntan oförändrad på 2,90 procent
ECB:s månadsrapport för maj
Direktionsmöten
PSAB tar över ansvaret för sedeldistributionen i Sverige
Reporäntan oförändrad på 2,90 procent
Stabiliteten i bankerna är god, även om vissa tendenser till ökad sårbarhet finns
Riksbankens kontor stänger för allmänheten
Riksbankens rapport Finansiell stabilitet
Kommentar av förste vice riksbankschef Lars Heikensten
Reporäntan hålls oförändrad på 2,90 procent
ECB:s månadsrapport för april publiceras 20 april kl. 19.00
ECB:s årsrapport 1998
Internetmonster lärare i penningpolitik
Reporäntan oförändrad på 2,90 procent
Referensräntan diskontot
Target stängt 31 december 1999
Tumba Bruk har testtryckt eurosedlar
Undersökning - svenska portföljinnehav av utländska aktier
Svenskar ägde utländska aktier för 574 miljarder vid årsskiftet
Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 2,90 procent
Lågt inflationstryck till följd av reala och strukturella faktorer
Ändrad tidpunkt för nästa reporänteannonsering
Riksbankens inflationsmål - förtydliganden och utvärdering Penning- och valutapolitik nr 1 1999
ECB:s månadsrapport för mars
Redogörelse till riksdagen om penningpolitiken - inflationsrapport
Reporäntan oförändrad på 3,15 procent
Publicering av direktionens särskilda protokoll
JP Bank slutar som primary dealer på penning - och obligationsmarknaden
Upphör med premie-obligationsverksamheten
Bankerna sänkte ut- och inlåningsräntan med 0,5 procentenheter 4:e kvartalet 1998
Reporäntan oförändrad på 3,15 procent
ECB:s månadsrapport för februari
Riksbanken levererar 7,6 miljarder kronor till staten
Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 3,15 procent
Förtydliganden av penningpolitikens uppläggning
Riksbankens inflationsmål - förtydliganden och utvärdering (PM)
Reporäntan oförändrad på 3,40 procent
Direktionsmöten och protokollens offentliggörande
Ny rapport om euron i den svenska finansiella sektorn
Riksbanken översätter och publicerar ECB:s månadsrapport
Gamla sedlar för 1,5 miljarder ännu oinlösta, Riksbanken förlänger avgiftsfri inlösningtid
Reporäntan oförändrad på 3,40 procent
Riksbanken bildar kontanthanteringsbolag, styrelse och ledning utsedd
Lönevillkoren för direktionsledamöterna klara
Direktionens protokoll kommer att offentliggöras
Diskontot fastställt till 1,5 procent