Beslut om tre inflationsrapporter per år

Riksbankens direktion fattade vid torsdagens sammanträde beslut att publicera tre inflationsrapporter per år istället för fyra. Antalet penningpolitiska sammanträden berörs inte utan kommer även fortsättningsvis att normalt vara sju till åtta per år.

 
"Perioden mellan de två inflationsrapporterna på hösten har varit alltför kort för att det ska finnas tillräckligt med nytt underlag för att motivera publicering av två separata inflationsbedömningar. Möjligheten att påverka denna period begränsas av att den första höstrapporten publiceras i samband med att riksbankschefen utfrågas i finansutskottet vilket brukar ske i oktober efter att riksdagen öppnat. Med det här beslutet får vi en jämnare spridning av våra inflationsrapporter över året och kan därmed utnyttja våra prognosresurser effektivare", säger vice riksbankschef Irma Rosenberg.

 
Syftet med inflationsrapporten är, utöver att ta fram underlag för penningpolitiska beslut, att sprida kännedom om de bedömningar som Riksbanken gör och därmed göra det lättare för utomstående att följa och förstå penningpolitiken. Rapporterna ska också uppmuntra till diskussion kring penningpolitiska frågor.


Inflationsrapporternas publiceringsdatum och datum för direktionens sammanträden finns i kalendern på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

 

Kontaktinformation

Anders Vredin, chef för avdelningen för penningpolitik, tel. 08-787 04 93

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?