Ökade lån och längre löptid

Datum

Mot bakgrund av den finansiella oron i omvärlden har Riksbanken beslutat att låna ut mer pengar till bankerna. Beloppet i dagens auktion höjs från 60 miljarder kronor till 100 miljarder kronor. På onsdag, den 8:e oktober, genomförs ytterligare en auktion på 100 miljarder med löptiden sex månader. Därmed kommer Riksbanken sammantaget att med tidigare vidtagna åtgärder tillföra banksystemet 354 miljarder kronor. Riksbanken står beredd att tillföra den likviditet som behövs i det svenska finansiella systemet.


”Riksbanken vidtar nu löpande åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen för de svenska bankerna. Den internationella finansiella oron påverkar nu tydligt finansmarknaden i Sverige, svenska banker och andra finansiella aktörer. Svenska banker har gott om kapital och låga kreditförluster men marknaderna för långfristiga krediter fungerar allt sämre. Fortsätter den här utvecklingen får den negativa effekter på kreditförsörjningen för banker, företag och hushåll i Sverige. Därför har Riksbanken i förebyggande syfte beslutat att ställa ytterligare lån till förfogande. Tillsammans med de åtgärder som Riksgälden genomför tillförs nu på olika sätt likviditet på över 500 miljarder kronor. För att värna den svenska finansiella stabiliteten och säkerställa finansmarknadernas funktionssätt står Riksbanken beredd att tillföra den likviditet som behövs”, säger riksbankschef Stefan Ingves.


Auktionen idag är öppen mellan 09:30 och 11:00. Samma öppettider gäller även på onsdag den 8:e oktober. Motparterna vid båda auktionstillfällena är de penningpolitiska motparterna. Därmed gäller även samma säkerheter som i RIX. Minimiräntan i dagens auktion för tre-månaderskrediter är reporäntan plus 0,25 procentenheter. Minimiräntan i onsdagens auktion för sex-månaderskrediter är reporäntan plus 0,40 procentenheter. Riksbanken står beredd att vidta ytterligare åtgärder vid behov.


Mer information om lånefacilitetens utformning kommer senare under dagen att publiceras på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-787 02 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?