Ny webbplats för Riksbanken

Datum

Den 19 maj 2004 lanserades Riksbankens nya webbplats med ny informationsstruktur, uppdaterat innehåll och förändrad grafisk form. Syftet är att ytterligare förbättra tillgängligheten till Riksbankens information.

 

Den nya webbplatsen bygger bland annat på en omfattande användarundersökning. Som ett resultat av detta har bland annat det som publiceras på Riksbankens webbplats i form av rapporter, pressmeddelanden, tal med mera samlats under en ny rubrik Publicerat. En nyhet är att man via e-post kan prenumerera på stora delar av den information som publiceras på webbplatsen. Ytterligare en nyhet är att man kan lägga upp personliga bokmärken för information/nyheter som man vill ska visas på webbplatsens startsida.

 

Innehållet under rubrikerna Penningpolitik, Finansiell stabilitet och Operativ
verksamhet som speglar Riksbankens huvuduppgifter, har också omarbetats och
uppdaterats.

 

Ett önskemål som framkom i användarundersökningen var att kunna söka statistik på ett bättre sätt, något som Riksbanken nu arbetar vidare med.

 

Adressen är den samma som tidigare www.riksbank.se.


Kontaktinformation

Annica Svensson, informationsavdelningen, tel. 08-787 05 30

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?