Riksbanken växlar EU-betalning

Datum

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s budget. Dessa görs i svenska kronor av den svenska staten och växlas till euro på valutamarknaden av en mottagande centralbank inom EU. Runt årsskiftet tenderar EU-beloppet att vara ovanligt stort, samtidigt som likviditeten på valutamarknaden kan vara tunn. För att undvika onödigt stora rörelser i växelkursen i samband med dessa transaktioner, har Riksbanken vid tidigare tillfällen växlat EU-beloppet vid årsskiftet.

 

Betalningen vid detta årsskifte uppgår till 3,019 miljarder kronor. Riksbanken har även denna gång köpt kronor mot euro. Växlingen har inget penningpolitiskt syfte. Effekten på likviditeten i banksystemet neutraliseras med hjälp av en så kallad valutamarknadsswapp. Riksbanken avser att återköpa motsvarande eurobelopp på valutamarknaden inom sex veckor efter växlingen. Detta sker genom dagliga köp.

Kontaktinformation

Per Kvarnström, funktionsansvarig handlarfunktionen, tel. 08-696 68 16

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?