Direktinvesteringar: Stora utländska förvärv av svenska företag under 1999

Datum

De utländska direktinvesteringar i Sverige uppgick vid utgången av 1999 till 639 miljarder kronor, varav 96 procent ägdes från länder inom OECD-området. Det är en ökning med 223 miljarder kronor jämfört med 1998. En stor del av denna ökning beror på fusionen mellan svenska Astra och brittiska Zeneca samt Fords köp av Volvo Personvagnar. Enligt en rapport från UNCTAD, World Investment Report 2000, var Sverige det tredje största mottagarlandet av direktinvesteringar under 1999. Det framgår av Riksbankens årliga undersökning om direktinvesteringar som publiceras idag.

 

Vid samma tidpunkt uppgick svenska tillgångar i utlandet i form av direktinvesteringar till 877 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 150 miljarder jämfört med 1998. Av dessa tillgångar fanns 93 procent inom OECD-området.

 

Riksbankens undersökning mäter också avkastningen som direktinvesterings-tillgångarna genererar. Avkastningen på svenska direktinvesteringar i utlandet uppgick till 88 miljarder kronor samtidigt som utlandets avkastning i Sverige var 48 miljarder kronor. I båda fallen är det en betydande uppgång jämfört med 1998.

 

Avkastningen på direktinvesteringstillgångarna ingår som en delpost i Sveriges bytesbalans. Enligt årets undersökning ger avkastningen på direktinvesteringar ett positivt nettobidrag till bytesbalansen på 40 miljarder kronor. Dessa 40 miljarder ersätter tidigare preliminära uppgifter och därmed kommer bytesbalansen för 1999 att revideras upp med cirka 11 miljarder kronor.

 

Den fullständiga rapporten kan laddas ner från Riksbankens hemsida

www.riksbank.se (välj Publikationer i huvudmenyn och sedan Undersökningar i listan). Undersökningen om direktinvesteringar kan också beställas från Information Riksbanken; e-post: [email protected], tel. 08 - 787 01 00, fax 08 - 787 05 26.

 

Ytterligare information lämnas av avdelningen för penningpolitik, Maria Falk, tel. 08 - 787 03 68 och Anders Lindström 08- 787 05 60.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?