Riksbanken ingår avtal med Estlands centralbank

Sveriges riksbank och Estlands centralbank, Eesti Pank, har i förebyggande syfte ingått ett avtal för att trygga den finansiella stabiliteten och för att värna förtroendet på de finansiella marknaderna. Avtalet innebär att Eesti Pank kan låna upp till 10 miljarder svenska kronor mot estniska kroon. Avtalet utökar möjligheterna för Eesti Pank att tillhandahålla likviditet under det fasta växelkurssystemet.


Riksbanken och Estlands centralbank, Eesti Pank, har ingått ett avtal för att i förebyggande syfte stärka Eesti Panks förmåga att värna den finansiella stabiliteten i Estland. 

”Det är viktigt att centralbanker samarbetar och bistår varandra i tider av finansiell turbulens. De finansiella systemen i Estland och Sverige är tätt sammanflätade. Därför bidrar Riksbanken till att öka Eesti Panks förmåga att värna den finansiella stabiliteten i Estland”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?