Riksbanken underlättar företagens finansiering

Datum

För att förbättra kreditförsörjningen för företagen har Riksbanken beslutat att underlätta för bankerna att låna ut till större icke-finansiella företag. Därför inrättas en ny tillfällig kreditfacilitet där bankerna kan använda företagscertifikat med en löptid upp till ett år som säkerhet i större omfattning än tidigare. Det är bara om bankerna köper nya företagscertifikat som de kan använda sig av kreditfaciliteten.


”I takt med att problemen på de finansiella marknaderna har accentuerats har även kreditförsörjningen till företag utanför den finansiella sektorn försvårats. Vi vill förbättra möjligheterna för företagen att låna pengar. Det här innebär att företagen lättare får tillgång till krediter och bankerna får större möjligheter att förse företagen med likviditet. Därmed skapas också utrymme för utlåning även till mindre företag från bankerna. Denna åtgärd ska ses som en komplettering till de lån i svenska kronor och amerikanska dollar som Riksbanken redan tillhandahåller”, säger riksbankschef Stefan Ingves.


Som säkerhet i denna kreditfacilitet tar Riksbanken företagscertifikat utfärdade av företag med en extern rating på A-2/P-2 eller K-1. Även företag utan extern rating kan omfattas av kreditprogrammet. Företagets bank måste då bekräfta att företaget har en kreditvärdighet som uppfyller motsvarande krav.


Den nya krediten erbjuds de banker som är Riksbankens penningpolitiska motparter och kommer att tillhandahållas i ett auktionsförfarande. En första auktion kommer att hållas onsdagen den 5 november för lån med löptid på tre månader och med likviddag tisdagen den 11 november. Minimiräntan i denna auktion är reporäntan plus 0,4 procentenheter. Maximalt belopp är 40 miljarder kronor. Därefter planeras återkommande auktioner med två veckors intervall.


En penningpolitisk motpart som önskar utnyttja krediter i denna facilitet måste anmäla vilka företagscertifikatsprogram de önskar använda senast den 31 oktober. Anmälan om deltagande i auktionen lämnas senast onsdagen den 5 november kl.12:00.


Närmare information om förfarandet och om villkoren för kreditfaciliteten finns på Riksbankens webbplats, www riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?