EMI publicerar rapport om system för registrering

Europeiska monetära institutet, EMI, publicerar den 20 februari en rapport om system för registrering och avveckling av värdepapper inom EU. Rapporten EU securities settlement systems är en utvidgning av materialet om värdepapperssystem som fanns med i den s.k. "framework rapporten" som publicerades den 10 januari i år.

 

Rapporten behandlar huvudsakligen tre områden. För det första inne-håller den en principiell jämförelse av de olika värdepapperssystemen inom EU-länderna. För det andra redogör man för vad som kommer att behövas vid starten av EMU:s tredje fas, med fokus på säkerheter i form av pantsättning och/eller repor. Trots stora skillnader mellan dagens existerande system dras ändå slutsatsen att det inte kommer att krävas några större förändringar för att kunna hantera avveckling av ECB:s värdepapperstransaktioner i EMU:s tredje fas. Slutligen beskrivs de modeller för ställande av säkerheter över nationsgränserna som EMI:s råd beslutat förbereda.

 

Rapporten kan hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11, eller beställas från informationscentralen; fax: 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00.

 

Ytterligare information lämnas av:
Martin Andersson, betalningssystemavdelningen,
tel.08-787 04 78.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?