Riksbanken avstyrker ansökan om oktroj för Sveriges Kommunbank AB

Datum

Riksbanken avstyrker i ett remissvar ansökan om oktroj och stadfästelse av bolagsordning för Sveriges Kommunbank AB.

Riksbanken anser att aktiekapitalet i Sveriges Kommunbank AB inte är tillräckligt stort med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av den planerade rörelsen. Det solidariska borgensåtagande, som de ägande kommunerna kommer att ställa för bankens samtliga åtaganden, bör enligt Riksbanken inte beaktas vid bedömningen av erforderligt aktiekapital.

Utöver aktiekapitalets storlek finns enligt Riksbanken inte några hinder för att oktroj beviljas.


Ytterligare information lämnas av Peter Fredby, utredare vid betalningssystemavdelningen,
tel. 08-787 02 32.

Remissvaret kan beställas från informationscentralen; fax: 08-787 05 26.

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?