Pressmeddelanden 1996

Datum Rubrik
Strukturella perspektiv på de offentliga finanserna
Riksbanken utreder guldförvärv under andra världskriget
Goda inflationsutsikter de närmaste två åren
Växlar statens räntebetalningar i utländsk valuta i banksystemet
Sänker in- och utlåningsräntan 0,5 procentenheter
Inrättar forskningsavdelning med Anders Vredin som chef
Svenska direktinvesteringar i utlandet gav en avkastning på 50 miljarder kronor 1995
Centralbankernas syn på "Elektroniska pengar"
Kommentar med anledning av Italiens inträde i ERM
L Heikensten kommenterar KPI-statistik
Bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga ut- och inlåningsräntor
EMI-rapport "Progress Towards Convergence 1996"
Penningpolitik, inflation och arbetslöshet
Riksbanken avstyrker ansökan om oktroj för Sveriges Kommunbank AB
Riksbanken sänker in-och utlåningsräntan samt lägger 4 fasta 1-veckors reporäntor på 4,60 procent
Kommentar med anledning av Finlands inträde i ERM
Goda utsikter att uppnå inflationsmålet de närmaste åren
Bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga in- och utlåningsräntor Juni 1996
Räntekorridoren sänks med 0,5 procentenheter
EMI-rapport om det gemensamma betalningssystemet
Riksbanken sänker reporäntan till 5,55 procent
Penningpolitiska strategier för den Europeiska centralbanken
Riksbanken sänker in- och utlåningsräntan
Ändrad löptid för regelbundna repor
Sverige publicerar IMF-rapport
Fortsatt goda möjligheter att uppnå inflationsmålet
Michael Wallin ny chef för Riksbankens informationssekreteriat
Bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga ut- och inlåningsräntor
G10 studie om reglering av statliga låntagares likviditetskriser
Midland Bank PLC London Branch blir Primary dealer på både valutamarknaden och penningmarknaden
Riksbanken sänker in- och utlåningsräntan med 0,75 procentenheter
Claes Berg ny chefsekonom på Riksbanken
Kronans reala jämviktskurs
Chase Manhattan Bank Na, London blir Primary dealer på valutamarknaden
Aragon fondkommission AB slutar som Primary dealer på penningmarknaden
Staffan Viotti ny rådgivare till Riksbankschefen
G-10-rapport: Valutahandeln skapar stora kreditrisker
Minnesmynt med anledning av att kung Carl Gustaf XVI fyller 50 år
Riksbanken sänker in- och utlåningsräntorna med 0,75 procentenheter
Ny 50-kronorssedel introduceras 22 mars
Skattereformen nödvändig och positiv för svensk ekonomi
Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB slutar som Primary dealer på penningmarknaden
Förutsättningarna för prisstabilitet har förbättrats
Riksbanken sänker in- och utlåningsräntan samt reporäntan
Ny ledamot i Riksbanksfullmäktige
Riksbanken levererar 8,1 miljarder kronor till staten
Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter