Hans Lindblad ny biträdande avdelningschef på avdelningen för penningpolitik

Riksbankens direktion utsåg vid sitt sammanträde den 14 juni Hans Lindblad till biträdande avdelningschef på avdelningen för penningpolitik med tillträde den 1 juli 2001.


Hans Lindblad är filosofie licentiat i nationalekonomi. Han anställdes på Riksbanken 1997 och har varit chef för prisanalysenheten och enheten för inhemsk makroanalys.
Dessförinnan har han varit verksam vid Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.


Hans Lindblad efterträder Per Jansson som lämnar Riksbanken för att tillträda en tjänst på Konjunkturinstitutet.

 

Kerstin Hallsten har utsetts till ny chef för enheten för inhemsk makroanalys med tillträde den 1 juli 2001. Kerstin Hallsten är filosofie doktor i nationalekonomi och har varit verksam i Riksbanken sedan 1989.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?