Några reflektioner kring det aktuella läget

Datum

Direktionen var vid det senaste penningpolitiska sammanträdet överens om mycket – att konjunkturen försvagas, att inflationen dämpas och att räntan framöver kommer att kunna sänkas. Men vi gjorde olika bedömningar av styrkan i förloppen och av hur mycket penningpolitiken måste hjälpa till för att få ner inflationen”, säger Barbro Wickman-Parak i ett tal på Handelsbanken idag.

 

”Den bedömning jag landade i var att inflationen framöver kommer att röra sig mot målet i tillfredsställande takt utan att någon räntehöjning behövs. Jag röstade därför för att reporäntan skulle lämnas oförändrad. Jag ställde mig inte heller bakom reporäntebanan i den penningpolitiska uppföljningen. Styrkan i den ekonomiska nedgången kunde mycket väl göra att det skulle bli nödvändigt att sänka räntan mer än vad den räntebanan visade”, fortsatte Wickman-Parak.

 

”Sedan vi fattade vårt räntebeslut har en del statistik publicerats. De reviderade BNP-siffrorna bekräftar till exempel att det skett en nedväxling av tillväxttakten och det stödjer den bild som avtecknade sig redan vid det penningpolitiska sammanträdet.”

 

”Så några ord om den senaste tidens händelser. Vi ser en ny våg av intensifierad oro svepa över de internationella finansiella marknaderna. Det kommer att ta tid innan osäkerheten klingat av och situationen stabiliserats.”

 

”Riksbankens bedömning är dock att oron på den svenska finansmarknaden inte påverkar den finansiella stabiliteten. De svenska bankerna har haft flera år av god vinstutveckling och de är finansiellt starka. Men skulle bankerna få likviditetsproblem som skulle kunna hota den finansiella stabiliteten har vi beredskap att vidta likviditetsstödjade åtgärder.”

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-787 02 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?