Riksbanken publicerar idag Statistisk Årsbok 2000

Riksbanken publicerar idag årets utgåva av Statistisk Årsbok. Årsboken är en sammanställning över bankers, kredit- och värdepappersinstituts balansräkningar på årsbasis. Statistiken sträcker sig fem år bakåt i tiden. Uppgifter om utlåning, inlåning och penningmängd finns särredovisade. Därutöver finns vissa tidsserier för räntor samt valuta- och värdepappersmarknaderna.


Ett supplement till årsboken med resultattabeller för banker och bostadsinstitut kommer att finnas framme mot slutet av sommaren. Supplementet innehåller även balansräkningar uppställda efter bokslutsdispositioner.


Frågor besvaras av avdelningen för finansiell stabilitet (AFS):
Ewa Wetterborg, enheten för finansmarknadsstatistik, tel. 08-787 04 89.


Statistisk Årsbok kan hämtas i Riksbankens entré Brunkebergstorg 11.
Den kan också beställas från Information Riksbanken via: e-post [email protected] fax 08-787 05 26 telefon 08-787 01 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?