Riksbanken beslutar att ge ut minnesmynt och minnessedel

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sammanträdet den 9 juni att ge ut minnesmynt med anledning av Stockholms slotts 250-års jubileum. Direktionen beslutade också och att ge ut en minnessedel för att högtidlighålla att det är 250 år sedan sedelpappersbruket Tumba Bruk grundades.


Utgivningen av minnesmynten sker i valörerna guld 2 000 kronor och silver 200 kronor och startar den 1 oktober. Försäljningspriset är fastställt till 2 500 kronor respektive 250 kronor. Myntets utseende kommer att fastställas av riksbanksfullmäktige i augusti och presenteras i samband med utgivningen.


Minnessedeln kommer att ges ut i valören 100 kronor och börjar säljas våren 2005 i samband med att bruksmuseet i Tumba invigs. Försäljningspriset föreslås bli 150 kronor. Sedelns utformning kommer att fastställas av riksbanksfullmäktige under hösten år 2004.


Utgivning av minnessedlar är ovanligt. I Sverige har det tidigare förekommit två gånger; 1948 (Kung Gustaf V:s 90-årsdag) och 1968 (Riksbankens 300-årsjubileum.)

Kontaktinformation

Anders Ekström 08-787 04 82 eller Per-Olof Arevik 08-787 04 84

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?