Redogörelse till riksdagen om penningpolitiken - inflationsrapporten

Onsdagen den 6 oktober 1999 kommer Riksbanken att presentera sin andra redogörelse till riksdagens finansutskott om penningpolitiken. Det sker enligt den nya lagstiftningen som anger att Riksbanken minst två gånger om året ska lämna en skriftlig redogörelse till riksdagens finansutskott om penningpolitiken. Redogörelsen kommer att utgöras av en för ändamålet anpassad inflationsrapport.


Inflationsrapporten finns att hämta från kl. 8.00 i Riksbankens entréer Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7. Den kommer också att finnas på Riksbankens hemsida www.riksbank.se under rubriken Publikationer/Inflationsrapporten. Den kan även beställas från Information Riksbanken via e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon: 08-787 01 00.


Riksbankschef Urban Bäckström redogör för penningpolitiken i finansutskottet kl. 9.00 och svarar därefter på frågor. I anslutning till utskottets utfrågning kommer vice riksbankschef Kerstin Hessius att informera om 2000-frågan.


Ett presseminarium om inflationsrapporten med förste vice riksbankschef Lars Heikensten, Claes Berg, chef för ekonomiska avdelningen, Hans Lindberg, biträdande chef för ekonomiska avdelningen och Hans Lindblad, chef för enheten för prisanalys kommer att hållas kl. 14.00 i Riksbanken.

För deltagande krävs presskort.

Presseminariet kommer att direktsändas på Riksbankens hemsida under rubriken För Journalister/Video.


Vid de tillfällen när inflationsrapporter offentliggörs aviseras reporäntan samma dag. Innebörden denna gång är att reporäntans avisering sker samtidigt som inflationsrapporten publiceras, onsdagen den 6 oktober  kl. 8.00, istället för fredagen den 8 oktober kl. 9.30.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?