Riksbanken publicerar i dag Statistisk Årsbok 1996

Statistisk Årsbok är en sammanställning över bankers, kredit- och värdepappersinstituts balansräkningar på årsbasis. Statistiken sträcker sig fem år tillbaka i tiden. Uppgifter om utlåning, inlåning och penningmängd finns särredovisade. Därutöver finns vissa tidsserier för räntor samt valuta- och värdepappersmarknaderna.

Frågor besvaras av avdelningen för finansiell statistik (AFS):
Mikael Lundström, chef, kreditinstitutenheten, tel. 08-787 02 21 eller
Lena Erikson, kreditinstitutenheten, tel. 08-787 04 70.

Statistisk Årsbok kan hämtas i Riksbankens entreér på Malmskillnadsgatan 7 samt Brunkebergstorg 11. Den kan också beställas av Informationscentralen, tel. 08 - 787 01 00, fax: 08 - 787 05 26 eller e-post: [email protected]

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?