Elektroniska pengar - risker, möjligheter, frågetecken

-Introduktionen av elektroniska pengar ger möjligheter till snabbare och effektivare betalningshantering. Detta är i grunden positivt. Samtidigt inne-fattar penninghantering - i alla former - stora samhälleliga skyddsintressen varför kraven på aktörer och system när det gäller finansiell, teknisk och juridisk säkerhet måste ställas högt. De risker och problem som finns med elektroniska pengar måste därför beaktas och hanteras så att de möjligheter den nya tekniken erbjuder kan tas tillvara.
Det skriver Hans Bäckström och Peter Stenkula i artikeln "Elektroniska pengar - risker, möjligheter, frågetecken" i nummer 1 av Riksbankens kvar-talstidskrift Penning- och valutapolitik som kommer ut idag.

I artikeln redovisar författarna vilka nya frågeställningar som elektroniska pengar ger upphov till och vilka effekter de får på betalningsmarknaden. Dessutom redovisas centralbanksaspekter på elektroniska pengar.
- Centralbankerna har inte som ambition att motverka utvecklingen av elektroniska pengar; tvärtom är här som på andra områden teknisk och strukturell förnyelse i grunden positivt. Förvisso finns risker och problem som måste hanteras, men möjligheterna till ökad snabbhet, effektivitet och säkerhet är stora och det är angeläget att de tas tillvara. Å andra sidan är det viktigt att ta den tid och möda som behövs för att räta ut frågetecknen och åstadkomma en stabil grund för utvecklingen, annars kan bakslagen bli be-svärliga och kostsamma både för företagen och samhället. Betalningsför-medling och penninghantering innefattar stora och legitima samhälleliga skyddsintressen, och kraven på finansiell, teknisk och juridisk stabilitet måste ställas högt.

Andra artiklar som presenteras i tidskriften är "Penningpolitiken och arbetslösheten" av Urban Bäckström, "Macroeconomic indicators of systemic risk" av Felice Marlor och "Strukturomvandlingen och prisbild-ningen" av Tor Borg och Mattias Croneborg.

Tidskriften kan hämtas i Riksbankens entreér; Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7. Den kan också beställas från Riksbankens informationscentral på e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller
telefon: 08-787 01 00.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?