Riksbanken i Malmö den 18-21 april

I anslutning till det informella Ekofin-mötet i Malmö den 18-21 april medverkar Riksbanken i ett antal kringarrangemang. För allmänheten anordnar Finansdepartementet tillsammans med Riksbanken och Malmö stad temadagar på Gustaf Adolfs torg. Riksbanken kommer att informera om svensk penningpolitik, finansmarknad och Riksbankens roll i samhällsekonomin. Vidare medverkar Riksbanken vid föreläsningar för ekonomistuderande i Lund och Malmö samt vid ett frukostmöte med det lokala näringslivet.

- Temadagarna: Fredagen den 20 april framträder vice riksbankschef Lars Nyberg på Gustaf Adolfs Torg och talar kl. 12.15 under rubriken "En integrerad finansmarknad - i Sverige och i EU" och 17.00 under rubriken "Påverkas tillväxten positivt av integrerade finansmarknader? ".

Lördagen den 21 april kl. 12.00 talar vice riksbankschef Villy Bergström under rubriken "Utvidgningens påverkan av den svenska ekonomin".

Representanter för Riksbanken finns tillgängliga i Skånelängan på Gustaf Adolfs Torg, onsdag-fredag 11.00-18.00 och lördag 11.00-14.00. 


- Föreläsningar för ekonomistuderande: 
Torsdagen den 19 april kl. 13.00 - 16.00 föreläser Claes Berg, chef för avdelningen för penningpolitik, vid Ekonomiska högskolan vid Lunds universitet för 500 studenter över ämnet "Svensk penningpolitik och ekonomi ur ett globalt perspektiv ". 

Den 20 april kl 09.30 - 11.30 föreläser vice riksbankschef Lars Nyberg vid högskolan i Malmö för 300 studenter över ämnet "Riksbankens roll i samhället".


- Frukostmöte:
Fredagen den 20 april kl. 08.00 håller riksbankschef Urban Bäckström tal vid ett frukostmöte för det lokala näringslivet på Scandic Hotel Triangeln i Malmö. Arrangör är Sydsvenska Industri- och Handelshammaren i samarbete med Malmö stad.


För ytterligare information, kontakta pressekreterare Tomas Lundberg, tel. 070-246 61 57

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?