Penningpolitiken i Sverige

Datum

Skriften ”Penningpolitiken i Sverige” som beskriver Riksbankens penningpolitiska mål och strategi har uppdaterats. I samband med det har Riksbankens direktion beslutat att ta bort toleransintervallet i preciseringen av målet för penningpolitiken.

 

”Med jämna mellanrum behöver vi se över formuleringar och förklaringar i skriften eftersom praktiska erfarenheter och forskning hela tiden utvecklas inom det penningpolitiska området. Den uppdatering som nu görs handlar mest om att utveckla pedagogiken och att se till att framställningen på ett så bra sätt som möjligt beskriver hur vi tänker kring penningpolitiken”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

 

Innehållet är till stora delar detsamma som i föregående version, men skriften har bland annat kompletterats med erfarenheter av och intryck från den finansiella krisen. Som en del i uppdateringen har toleransintervallet vid preciseringen av inflationsmålet tagits bort. Tidigare har målet för penningpolitiken uttryckts som att den årliga förändringen av konsumentprisindex ska vara 2 procent med ett toleransintervall på plus/minus 1 procentenhet.

 

”Att vi tar bort toleransintervallet har ingen praktisk betydelse för inflationsmålet som sådant eller för de penningpolitiska besluten. Idag finns en stor förståelse för att penningpolitik bedrivs under osäkerhet och att inflationen tidvis kan hamna en bit från målet. Från Riksbankens sida är vi sedan en längre tid tillbaka noga med att analysera och förklara sådana avvikelser från inflationsmålet. Det gör att toleransintervallet har spelat ut sin roll”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

 

Skriften ”Penningpolitiken i Sverige” beskriver Riksbankens penningpolitiska mål och strategi. Skriften publicerades för första gången 2006 och har sedan dess uppdaterats vid ett par tillfällen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?