Riksbanken stöder förslag om hantering av banker i kris - men bara vid systemkris

I sitt remissvar på Banklagskommitténs slutbetänkande säger Riksbanken att den delar bedömningen att det föreligger behov av ett regelverk för att hantera banker i kris. Inte minst erfarenheterna från bankkrisen under 1990-talet visar att det är viktigt att ha förberett att effektiva åtgärder kan vidtas snabbt, när en större kris i det finansiella systemet hotar. Därför stöder Riksbanken förslagen om att inrätta en Krishanteringsmyndighet och att kunna sätta krisbanker under offentlig administration.


Däremot avvisar Riksbanken förslaget att Krishanteringsmyndigheten och offentlig administration skall användas även i de fall när en enstaka bank har problem, utan att hota stabiliteten i det finansiella systemet. Riksbanken befarar, att om banker kunde räkna med offentliga åtgärder vid begränsade kriser skulle risktagandet kunna öka på ett osunt sätt


Riksbanken avvisar förslaget att Riksbanken skall ge så kallade nödkrediter till banker även om det inte föreligger fara för störningar i det finansiella systemet,


Frågor om remissvaret besvaras av vice riksbankschef Villy Bergström,
tel: 08-787 07 10 eller av direktionens rådgivare Göran Lind, tel: 08-787 04 64.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?