Bankernas motståndskraft ökar

Datum

Bankernas lönsamhet ökar nu åter igen efter en tid av sämre resultat. I den rapport om finansiell stabilitet som publiceras idag bedömer därmed Riksbanken att bankernas motståndskraft mot oförutsedda förluster ökat. Med den uppgång i konjunkturen som Riksbanken ser framför sig finns det inget som tyder på att låntagarna kommer att orsaka bankerna några större påfrestningar framöver. Hushållens vilja att konsumera har varit viktig för tillväxten den senaste tiden. Denna konsumtionsvilja är en av förutsättningarna för att företagens investeringar och vinster ska öka framöver. Om ytterligare tecken på att konjunkturen är i färd med att återhämta sig skulle utebli och hushållens optimism därmed brytas, finns en risk att låntagarnas betalningsförmåga och bankernas motståndskraft försämras.

 

Stabilitetsrapporten avslutas med två artiklar. I den första artikeln - Riksbankens roll som lender of last resort - diskuterar Riksbanken principer för hur Riksbanken kan agera lender of last resort. För att värna det finansiella systemets stabilitet har Riksbanken möjlighet att ge kredit eller lämna garanti till finansiella institut som inte kan skaffa betalningsmedel på annat sätt. Principer för i vilka situationer och på vilka villkor likviditetsstöd bör ges diskuteras i artikeln. Tydliga riktlinjer kan minska risken för att centralbanken ingriper när ett ingripande inte är berättigat. Därmed minskar också sannolikheten att instituten tar större risker än normalt i tron att de inte behöver stå för konsekvenserna av sina beslut.

 

I den andra artikeln - Finansiell integration och ansvaret för det finansiella systemets stabilitet inom EU - diskuteras de utmaningar som reglering, tillsyn, övervakning och krishantering står inför med anledning av att integrationen över nationsgränserna tilltar. Utmaningarna är komplexa och svårhanterliga, varför det är svårt att ange enkla lösningar på hur de bör hanteras. Sannolikt behövs en kombination av ökat samarbete mellan nationella myndigheter och ökad överstatlighet för att kunna hantera effekterna av integrationen på det finansiella systemets stabilitet. Det är angeläget att diskussionen inom EU inleds innan integrationen kommit så långt att behovet av lösningar blir akut.

 

En pressträff med vice riksbankschef Lars Nyberg och Martin Andersson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet, hålls idag klockan 13.00 på Riksbanken, ingång Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs.

 

Rapporten kan laddas ned från Riksbankens hemsida, http://www.riksbank.se/, under rubriken Publikationer/Finansiell stabilitet eller beställas per e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller tel.: 08-787 00 00. Den kan också hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11.

 

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?