Lars Heikensten ny riksbankschef Eva Srejber förste vice riksbankschef

Datum

Riksbanksfullmäktige valde idag enhälligt Lars Heikensten till ny riksbankschef efter avgående Urban Bäckström. Heikensten valdes för en period på sex år från den 1 januari 2003. Fullmäktige omvalde samtidigt enhälligt Eva Srejber som direktionsledamot för en period på sex år från och med år 2003. Srejber utsågs samtidigt till ny förste vice riksbankschef från 1 januari 2003.

"Lars Heikensten och Eva Srejber har båda gedigen erfarenhet och har gjort ett utmärkt arbete som förste respektive andre vice riksbankschef. De har fullmäktiges fulla förtroende och det var naturligt att välja dem till de ledande posterna", sade riksbanksfullmäktiges ordförande Sven Hulterström och vice ordförande Johan Gernandt i ett gemensamt uttalande.

"Valet av Heikensten och Srejber är ett uttryck för förtroende för den förda penningpolitiken och att fullmäktige vill säkerställa kontinuitet i Riksbankens arbete. Det innebär också att Riksbanken är väl förberedd för ett inträde i EMU om Riksdagen fattar ett sådant beslut", sade Hulterström och Gernandt.

Val av en sjätte direktionsledamot, liksom eventuellt utseende av andre vice riksbankschef, görs av det riksbanksfullmäktige som tillträder efter höstens riksdagsval.

Lars Heikensten är 51 år och har varit vice riksbankschef sedan 1995. Han är ekonomie doktor och har tidigare bl a varit chefsekonom på Handelsbanken och Riksgäldskontoret samt chef för den ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet.

Eva Srejber är 50 år och har varit andre vice riksbankschef sedan 1999. Hon har tidigare bl.a. varit chef för Riksbankens penning- och valutapolitiska avdelning, styrelseledamot i Internationella valutafonden (IMF) samt EMU-ansvarig bankledningsledamot i Föreningssparbanken.

En presskonferens med deltagande av Sven Hulterström, Johan Gernandt, Lars Heikensten och Eva Srejber hålls idag kl. 15.00 i Bancofullmäktiges sessionssal i Riksdagen, adress Riksgatan 1. För deltagande erfordras presslegitimation.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?