Ny riksbanksrapport om stabiliteten i det finansiella systemet

Datum

Fredagen den 7 november publicerar Riksbanken den första utgåvan av en ny rapport - finansmarknadsrapporten.

Rapporten syftar till att lyfta fram en av Riksbankens huvuduppgifter vid sidan av penningpolitiken - att övervaka stabiliteten i betalningssystemet.

I denna rapport kommer Riksbanken halvårsvis att redogöra för sin syn på utvecklingen i det finansiella systemet. Rapporterna kommer att innehålla redogörelser över specifika områden inom det finansiella systemet och vilka policyfrågor som reses för Riksbanken.

Finansmarknadsrapporten finns att hämta den 7 november från kl. 10.30 i Riksbankens entréer Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 1. Rapporten kommer också att finnas på Internet (http://www.riksbank.se) i både HTML- och PDF-format. Det sistnämnda formatet kan hämtas hem elektroniskt.
Rapporten kan även beställas från Riksbankens informationscentral;
e-post:[email protected], fax 08-787 05 26 eller tel 08-787 01 00.

En presskonferens om finansmarknadsrapporten med Urban Bäckström,
Stefan Ingves, Kai Barvell och Martin Andersson kommer att hållas den 7 november kl. 11.00 i Riksbanken, ingång Malmskillnadsgatan 7.
För deltagande krävs presskort.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?