Riksbankens företagsundersökning: Konjunkturen och priserna viker nedåt

Datum

Många svenska företag ser framför sig en svagare konjunkturutveckling. Det visar Riksbankens företagsundersökning i september. Det är framför allt tillverkningsindustrin och byggföretagen som är pessimistiska om framtiden. Det dystrare klimatet och en hård priskonkurrens gör att företagen inom främst tillverkningsindustrin tror att priserna kommer att bli lägre den närmaste tiden. Inom handeln är konjunkturläget bättre men även de företagen märker av en avvaktande hållning bland kunderna.

Exportföretagen anser att efterfrågan från den europeiska marknaden är fortsatt svag. Dessa företag tycker också att konkurrensen blivit hårdare sedan kronan stärktes under sommaren. Men kronförstärkningen gynnar samtidigt flera av de importerande företagen inom exempelvis handeln. Inom byggindustrin råder för närvarande relativt hög aktivitet och orderstocken är stor. Den svaga orderingången ses emellertid som ett stort bekymmer inför framtiden.

 

Generellt sett har företagen ökat antalet anställda något under de senaste månaderna. Men flera av dem planerar nedskärningar inom den närmaste tiden eftersom de anser att personalstyrkan är för stor givet efterfrågan och produktionen.

 

Företagens förväntningar på prisutvecklingen har förändrats sedan den förra undersökningen i maj. Många företag, speciellt inom industrin, tror nu att priserna kommer att bli lägre framöver. Priskonkurrensen har ökat och det pressar företagens marginaler och lönsamhet.

 

---------------------------------

Sedan 2007 genomför Riksbanken intervjuer med företag inom bygg-, handels, industri- och tjänstesektorerna inför varje penningpolitisk rapport. De största företagen i dessa sektorer intervjuas och antalet företag uppgick denna gång till 42 stycken med totalt cirka 260 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan 27 augusti och 12 september och redovisas i rapporten Riksbankens företagsundersökning.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?