Packningsfel vid sedelleverans utrett

Datum

Det var brister i packningsrutiner vid Crane AB som orsakade differensen på 100 000 kronor i form av ett underskott vid en packning inför en leverans av nya sedlar från Crane AB till Riksbanken. Det framgår av en intern utredning som redovisades för Riksbankens direktion vid tisdagens sammanträde.

 

I samband med att differensen uppdagades i höstas tillsatte Riksbanken omedelbart en utredning för att klargöra det bakomliggande händelseförloppet och säkerställa att liknande fel inte upprepas.  Såväl Riksbanken som Crane AB har genomfört omfattande inventeringar och andra kontroller. Dessa visar att inga ytterligare differenser har förekommit. Slutsatsen är att den uppkomna differensen enbart beror på ett packningsfel och att inga oegentligheter har förekommit.

 

Med anledning av att packningsfelet nu reglerats samt att Crane AB i samråd med Riksbanken implementerat nya avstämningsregler har Riksbanken avslutat ärendet. 

Kontaktinformation

Mats Galvenius, chef avdelningen för marknadsoperationer, tel. 08-787 04 67, 070-267 70 14, Per Olof Arevik, utredare, 08-787 04 84, 070-579 96 07

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?