Riksbankschef Stefan Ingves får central roll i ESRB

Datum

Europeiska systemrisknämnden (European Systemic Risk Board, ESRB) höll idag sitt invigningsmöte i Frankfurt. Vid mötet valdes riksbankschef Stefan Ingves till ordförande för ett av de två rådgivande organen i ESRB, den rådgivande tekniska kommittén. Utnämningen innebär att han också kommer att ingå i styrkommittén som förbereder styrelsens sammanträden och övervakar ESRBs löpande arbete och i den rådgivande vetenskapliga kommittén som är det andra rådgivande organet. Stefan Ingves får därmed en central roll i styrningen av arbetet i EU-organet.

 

”Att den Europeiska systemrisknämnden nu finns på plats är ett viktigt steg för att värna den finansiella stabiliteten inom EU. Jag ser därför fram emot att få denna möjlighet att delta i arbetet med att forma ESRB och driva det viktiga arbete vi har framför oss”, säger riksbankschef Stefan Ingves i en kommentar.

 

ESRBs uppgifter är att identifiera risker för stabiliteten i det finansiella systemet i EU och att utfärda varningar och/eller rekommendationer vid allvarliga risker. Styrelsen består bland annat av centralbankscheferna och cheferna för tillsynsmyndigheterna i EU.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?