Nya utnämningar i Riksbanken

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 3 oktober att utse chefen för avdelningen för penningpolitik Claes Berg till rådgivare åt blivande  riksbankschefen Lars Heikensten från den 1 januari 2003. Direktionen beslutade vidare att chefen för forskningsavdelningen Anders Vredin ska efterträda Berg.

"Claes Berg och Anders Vredin är två utomordentligt kvalificerade ekonomer, med gedigen erfarenhet av penningpolitiska analyser och bedömningar, som i sina nya roller kan tillföra perspektiv som är centrala för Riksbanken och dess verksamhet", säger Lars Heikensten i en kommentar till beslutet.

"Jag är glad över att vi på detta sätt kan ta tillvara bådas kunnande och erfarenhet", fortsätter Heikensten. "Det bidrar till att Riksbanken även i framtiden kan ligga i den analytiska frontlinjen", säger Heikensten.

Berg och Vredin kommer även fortsättningsvis att ingå i Riksbankens penningpolitiska beredningsgrupp, där tjänstemän diskuterar underlagen för de penningpolitiska besluten.

Berg är filosofie doktor och har varit avdelningschef sedan 1996 och var tidigare biträdande avdelningschef under tre år. Vredin har varit chef för Riksbankens forskningsavdelning från starten 1996. Vredin är docent i nationalekonomi och har tidigare arbetat som forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning (FIEF).

Avdelningen för penningpolitik ansvarar för den penningpolitiska analysen och utarbetar underlag för direktionens penningpolitiska beslut. Där ingår att följa och fortlöpande analysera svensk och internationell ekonomi samt ansvara för bankens betalningsbalansstatistik.

För ytterligare information:

Lars Heikensten, tel 08-787 01 41, Claes Berg, tel 08-787 01 83, Anders Vredin, tel 08-787 04 93

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?