Gemensam Internetsida lanseras för svensk ekonomisk och finansiell statistik

På Riksbankens webbplats lanseras i dag en samlingssida (www.riksbank.se/svenskstat) för svensk ekonomisk och finansiell statistik. På samlingssidan kommer aktuella utfall inom svensk ekonomisk och finansiell statistik fortlöpande att presenteras. Sidan innehåller ett brett urval av ekonomisk och finansiell statistik och medger därmed en god överblick över den aktuella svenska ekonomiska utvecklingen.


"En stor fördel är att användare via länkarna från denna sida kan ta sig vidare till de myndigheter som producerar statistiken. Detta kommer att göra svensk ekonomisk statistik mer lättåtkomlig för både svenska och utländska användare" säger Gunnar Blomberg, biträdande avdelningschef för avdelningen för finansiell statistik, som arbetat med att skapa denna sida.


Samlingssidan är ett resultat av Sveriges åtagande gentemot Internationella Valutafonden inom den Särskilda Statistikutgivningsstandard (SDDS – Special Data Dissemination Standard) som Sverige anslutit sig till. Samlingssidan innehåller de statistikserier som SDDS-standarden omfattar. Genom upprättandet av denna sida uppfyller Sverige kraven enligt SDDS på utgivning och spridning av ekonomisk och finansiell statistik.


Samlingssidan kommer att uppdateras dagligen. De myndigheter som bidrar med underlag är Statistiska centralbyrån, Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret, Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet.


Ytterligare frågor besvaras av avdelningen för finansiell statistik:
Gunnar Blomberg, biträdande avdelningschef, tel. 08-787 01 46 eller
e-post: [email protected] eller  Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38 eller
e-post: [email protected]

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?