Preliminär finansmarknadsstatistik för maj och juni 2002

Riksbanken publicerar normalt statistik för finansmarknaden den 15:e respektive 30:e dagen efter månadsslut. Som tidigare meddelats har rapporteringen under år 2002 varit fördröjd och den senast publicerade statistiken omfattar tiden fram till mars och för viss statistik finns preliminära siffror till april. Fördröjningen beror på nya rapporteringsrutiner som kräver en inlärningsperiod för Riksbanken och instituten som rapporterar. Omläggningen av rutinerna innebär även att mer statistik tas in från en större population vilket ytterligare bidrar till fördröjningen.

Planerade publiceringsdatum för komplett statistik, dvs. publikationen finansmarknadsstatistik, är 30 augusti för aprilsiffror, 30 september för maj/juni-siffror och 31 oktober för juli/augusti-siffror.

Eftersom de finansiella marknaderna behöver få tillgång till statistiken så fort som möjligt har beslut fattats om att presentera preliminär statistik fram till och med juni som ej genomgått den normala granskningsprocessen men som justerats för ej inkommen statistik. 

Denna preliminära statistik kommer med största sannolikhet att revideras. Riksbanken bedömer ändå att statistiken är av sådan kvalitet att den ger en god bild av utvecklingen av de väsentliga monetära aggregaten. 

Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell stabilitet, Johan Pettersson, tel.: 08-787 06 22.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?