Penning- och valutapolitik nr 3 2002

 Riksbankens kvartalstidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen på riksbanksnära områden. I dag publiceras årets tredje nummer som innehåller tre artiklar:

Avkastningskurvan och Riksbankens signalering
Riksbanken bestämmer reporäntan i avsikt att påverka avkastningskurvan och därmed i sin tur den ekonomiska aktiviteten och inflationen. Malin Andersson, Hans Dillén och Peter Sellin, verksamma på avdelningen för penningpolitik, studerar i sin artikel i vilken utsträckning Riksbankens penningpolitiska signalering, det vill säga hur kommande penningpolitiska avsikter kommuniceras till marknadsaktörerna, orsakar rörelser i avkastningskurvan.

Konsolidering inom den svenska banksektorn: ett centralbanksperspektiv
Den pågående konsolideringen i banksektorn leder till ett mer koncentrerat system bestående av allt större banker. Denna utveckling innebär en svår balansgång för ansvariga myndigheter. Riksbanken har till uppgift att främja ett effektivt och säkert betalningsväsende. Detta gör att Riksbankens syn på konsolidering i viss mån kan skilja sig från andra myndigheters. I artikeln tar Lars Frisell och Martin Noréus, båda verksamma vid avdelningen för finansiell stabilitet, upp några av de frågeställningar som har aktualiserats av den pågående konsolideringsvågen.

An evalutation of forecasts for the Swedish economy
The authors, Mårten Blix, Kent Friberg and Fredrik Åkerlind, at the Monetary Policy Department, expand their overview of forecasting performance, see Economic Review, 2001:3, "How good is the forecasting performance of major institutions?" In this article they adress questions about forecasting performance for the Swedish economy; questions like: Which institutions make the best forecasts? or What can we learn about the forecasting errors made? In the article an overall ranking of forecasters for a large number of variables is also presented.

Tidskriften finns tillgänglig i pdf-format på denna webbplats. Den kan också hämtas i Riksbankens entré på Malmskillnadsgatan 7 eller beställas via e-post, [email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon 08-787 01 00.

En engelsk version, Sveriges Riksbank Economic Review, kommer att finnas tillgänglig om några veckor.
Frågor besvaras av Kerstin Wallmark, tel. 08-787 01 50.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?