Riksbanken sänker in- och utlåningsräntorna med 0,75 procentenheter

Datum

Riksbanksfullmäktige har i dag beslutat att sänka in- och utlåningsräntan med 0,75 procentenheter vardera. Inlåningsräntan sätts till 6,75 procent och utlåningsräntan till 8,25 procent. Beslutet träder i kraft onsdagen den 27 mars 1996.

I den nyligen publicerade inflationsrapporten redovisade Riksbanken bedömningen att inflationstrycket i den svenska ekonomin har avtagit. Denna bedömning har fått ytterligare stöd i senare presenterad statistik över den ekonomiska utvecklingen, som visar att risken för kapacitetsrestriktioner i ekonomin har minskat. Konsumentprisernas ökningstakt har också fortsatt att falla. Samtidigt har både inflationsprognoser och väntad inflation, som den kommer till utttryck på de finansiella marknaderna, reviderats ner. Sammantaget understryker detta att förutsättningarna för att inflationen framöver ska ligga i linje med prisstabilitetsmålet fortsatt framstår som goda.

Presskonferens kommer att hållas på Riksbanken (ingång Malmskillnadsgatan 7) i dag, torsdag, kl. 11.30. Obs! Presslegitimation krävs.


SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?