Bankerna sänkte utlåningsräntan med 0,1 procentenheter medan inlåningsräntan var oförändrad andra kvartalet 2000

Datum

Riksbankens kvartalsvisa undersökning av bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga räntor per den 30 juni 2000 visar, att bankerna sänkte utlåningsräntan med i genomsnitt 0,1 procentenheter medan inlåningsräntan var oförändrad andra kvartalet 2000. Räntenivån var 5,7 procent för utlåningsräntan och 2,0 procent för inlåningsräntan. Skillnaden mellan ut- och inlåningsräntan - 3,7 procentenheter - var 0,1 procentenheter lägre jämfört med föregående kvartal. Riksbanken höll reporäntan oförändrad 3,75 procent medan räntan på 6-månaders statsskuldväxlar sjönk 0,1 procentenheter andra kvartalet 2000.


Bostadsinstituten höjde räntan på nyutlåning till rörlig ränta med i genomsnitt 0,2 procentenheter till 4,8 procent. Räntan på bostadsinstitutens totala utestående lånevolym sjönk med 0,2 procentenheter till 6,0 procent.


Uppgifterna finns på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se under rubrikerna Statistik samt Publikationer. De kan också beställas från Riksbankens informationscentral via e-post([email protected]), fax (08-787 05 26) eller telefon (08-787 01 00).Uppgifterna ingår även i det nya numret av Finansmarknadsstatistik nr 7, juli 2000, som utkommer under vecka 35 och finns att hämta i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11.


Ytterligare information lämnas av Avdelningen för finansiell stabilitet:
Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38 eller e-post: [email protected] och
Kristina Löfstrand, tel. 08-787 05 62 eller e-post: [email protected]

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?