Pressmeddelanden 1998

Datum Rubrik
Oåterkalleliga kurser för omräkning till euro
ERM2
Björn Hasselgren ny biträdande avdelningschef vid direktionssekretariatet
Urban Bäckström utsedd till riksbankschef på sex år
1999 års fullmäktige utser direktionsledamöterna i dag
Reporäntan sänks 0,2 procentenheter till 3,40 procent
Globalt betalningssystem krävs för finansmarknaden
Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden
Inflationen något under inflationsmålet på 1 - 2 års sikt
Sven Hulterström utsedd till ordförande i fullmäktige
Sveriges direktinvesteringstillgångar i utlandet 593 miljarder kronor
Bankerna sänkte utlåningsräntan med 0,2 procentenheter medan inlåningsräntan var oförändrad
Riksbankens inflationsrapport nr 4 1998
Stödet för inflationsmålet fortsätter att öka
Bäckström: Svagare omvärld bakom räntesänkningar
Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 3,60 procent
Riksbanken fortsätter växla Riksgäldskontorets valutabetalningar i banksystemet under 1999
Sverige stöder Brasiliens reformprogram
Stabiliteten tillfredsställande trots oron på de internationella finansmarknaderna
Sänker in- och utlåningsräntan med 0,5 procentenheter
Riksbankens finansmarknadsrapport nr 2 1998 publiceras den 12 november
Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 3,85%
Kjell-Olof Feldt utsedd till ordförande i fullmäktige
Penning- och valutapolitik nr 3
Stefan Ingves utses till avdelningschef vid IMF
Svenska värdepappersinnehav i utlandet kartlagda
Riksbanken bildar År 2000-råd
Förberedelser inför den nya riksbankslagstiftningen
Riksbankens undersökning av omsättningen på den svenska valuta- och derivatmarknaden
Inflationsrapporten: Inflationen relativt väl i linje med inflationsmålet
Inflationen relativt väl i linje med inflationsmålet
BIS-rapport: Hantering av motpartsrisker och avvecklingsförfaranden i marknaden för OTC derivat
EU:s centralbanker avtalar om den praktiska tillämpningen av ERM2
Sju äldre sedlar blir ogiltiga vid årsskiftet
Riksbankens kvartalsvisa undersökning av bankernas räntor
Primary dealer-avtalet på valutamarknaden överförs från SBC Warburg till UBS AG
Mått på underliggande inflation
BIS:rapport: Utvärdering av åtgärder inom G10 för att minska herstattrisken i valutaaffärer
Nytt nummer av kvartalstidskriften Penning- och valutapolitik
Diskontot fastställt till 2,0 procent
Sverige publicerar IMF-uttalande om den svenska ekonomin
Sänker reporäntan 0,25 procentenheter
Konferens om penningpolitiska regler i Stockholm juni 12 - 13 1998
Omfattande användning av euron från 1999 synes orealistisk
Riksbanken överför två primary dealer-avtal på penning- och valutamarknaden
Riksbanken publicerar Statistisk Årsbok 1997
Bankernas kreditgivning i dagsläget inget hot mot den finansiella stabilitetet
Riksbankens finansmarknadsrapport nr 1 1998
Utredning om underliggande inflation
Nytt motpartsavtal skapar förutsättningar för en effektivare penningmarknad
Svenskar ägde utländska aktier för 400 miljarder vid årsskiftet
Diskontot oförändrat 2,5 procent
Reporäntan bör inte ändras för närvarande
Viktigt samspel för finansiell stabilitet
Riksbanken tecknar primary dealer-avtal med ABN
Erik Penser Fondkommission AB slutar som primary dealer
Minskar statspappersinnehavet med nominellt 20 mdr
Inflationsutsikterna något mer dämpade
Riksbanken avstyrker förslag om särskild reglering
HSBC Midland slutar som primary dealer på penning- och obligationsmarknaden
Bankerna höjde inlåningsräntan med 0,2 procentenheter medan utlåningsräntan blev oförändrad
Riksbanken levererar 9,3 miljarder kronor till staten
Fortsatt starkt stöd för inflationsmålet i Sverige
Betalningsbalansstatistiken IMF- och EU-anpassas
Ny rapport om euron i den svenska finanssektorn
Merita Bank slutar som primary dealer på valutamarknaden
Diskontot oförändrat 2,5 procent