Berg: Goda erfarenheter av inflationsmål i Brasilien

Datum

"Erfarenheterna av det första året med inflationsmål i Brasilien är goda. Den brasilianska centralbanken publicerar utmärkta inflationsrapporter med prognoser och osäkerhetsintervall för den framtida inflationen. Även de penningpolitiska protokollen bidrar till öppenhet och ger möjlighet till utvärdering av hur penningpolitiken bedrivs."


Det sade Claes Berg, chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, på måndagen i Rio de Janeiro på konferensen "One Year of Inflation Targeting" som organiserades av den brasilianska centralbanken. Han sade vidare bland annat:

"Efter en förtroendekris för den brasilianska valutan, realen, infördes rörlig växelkurs i början av förra året. I juni 1999 annonserades ett inflationsmål på 6 procent år 2000 och 4 procent år 2001, med toleransintervall på ± 2 procent båda åren. "


"Den brasilianska ekonomin har återhämtat sig snabbare än väntat efter den globala finansiella krisen i slutet av 1990-talet. Inflationen bedöms också utvecklas i linje med målet."


"Det råder idag en bred consensus om att prisstabilitet bör vara det primära målet för penningpolitiken i både industriländer och utvecklingsländer eller s.k. emerging markets. Inflationsmål infördes först i Nya Zeeland, därefter följde bland annat Storbritannien och Sverige. Under senare år har flera utvecklingsländer, t.ex. Sydafrika och Thailand, inspirerats att införa en liknande strategi. Även Tjeckien och Polen har infört inflationsmål. Riksbanken möter därför ett stort intresse från andra centralbanker för våra erfarenheter", avslutade Berg

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?