Bankerna höjde inlåningsräntan med 0,1 procentenheter och lämnade utlåningsräntan oförändrad 2:a kvartalet 2001

Riksbankens kvartalsvisa undersökning av bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga räntor per den 30 juni 2001 visar, att bankerna höjde inlåningsräntan med i genomsnitt 0,1 procentenheter till 2,3 procent medan utlåningsräntan lämnades oförändrad 5,8 procent andra kvartalet 2001. Skillnaden mellan ut- och inlåningsräntan var 3,6 procentenheter (avrundat). Riksbanken höll reporäntan oförändrad, 4,0 procent, medan räntan på 6-månaders statsskuldväxlar steg med 0,5 procentenheter andra kvartalet 2001.


Bostadsinstituten höjde räntan på nyutlåning till rörlig ränta med i genomsnitt 0,1 procentenheter till 5,0 procent andra kvartalet 2001. Räntan på bostadsinstitutens totala utestående lånevolym sjönk med 0,1 procentenheter (avrundat) till 5,8 procent jämfört med första kvartalet 2001.


Uppgifterna finns på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se under rubrikerna Statistik samt Publikationer. De kan också beställas från Riksbankens informationscentral via
e-post: [email protected], fax, 08-787 05 26 eller telefon 08-787 01 00.


Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell stabilitet:
Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38 eller e-post: [email protected]
och Kristina Löfstrand, tel. 08-787 05 62 eller e-post: [email protected]

Se diagram i worddokumentet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?